• Opis
  • 102.
Maciej Lachur
1927 Zagórze ? 2007 Otwock
Akt ciężarnej, 1972 r.

olej, płótno, 96,5 × 65 cm
sygnowany i opisany na odwrocie: #40/ M.LACHUR/ 1972, CHICAGO, ILLIONOIS/ USA/ 64 X 96,5/CM

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 18 000 - 22 000 zł
Cena wywoławcza: 13 000 zł
Maciej Lachur
1927 Zagórze ? 2007 Otwock