• Opis
  • 225.
Maciej Bogusz Stęczyński
1814-1890
Zamek w Podhorcach w obwodzie Złoczowskim, od zachodu

Widok na pałac w Podhorcach, 1848 r., z lit[ografii] Staurop[igialnego] Institutu, nakładem M. Jabłońskiego we Lwowie; litografia tonowana, wym. widoku 12 x 18,6 cm; zażółcenia, miejscowo odbarwienia, ślady zagięć

Cena wywoławcza: 200 zł
Maciej Bogusz Stęczyński
1814-1890