• Opis
  • 124.
Louis Marcoussis
1878 Warszawa - 1941 Cusset
Martwa natura ze skrzypacmi i gitarą, 1929 r.

pochoir (gwasz malowany szablonem), papier, 15,2 × 20,4 cm (kompozycja), 16,1 × 21,1 cm (arkusz); l. d. na płycie dedykacja: Madame, Monsieur Costida/hommage amical de/mai 27 L. Marcoussis

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 4 000 - 6 000 zł
Cena wywoławcza: 1 700 zł
Louis Marcoussis
1878 Warszawa - 1941 Cusset