• Opis
  • 3.
Leszek Piasecki
1928 Lwów - 1990 Wiedeń
Pierwsza potyczka

olej, płótno, 60 × 81 cm
sygn. p. d.: Leszek Piasecki
Reprodukowany w: Janusz Jarosławski, Szabla lekkiej kawalerii 1796 i jej pochodne, wyd. Madex, 2016,
s. 128

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 4 400 zł
Leszek Piasecki
1928 Lwów - 1990 Wiedeń