• Opis
  • 30.
Krater wolutowy

Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach, przed 1907 r.
glina malowana podszkliwnie pigmentem białym i czarnym; na spodzie znak
wytwórni oraz symbol dekoracji „41a”; wys. 34 cm, śred. wylewu 17,5 cm

Cena wywoławcza: 4 600 zł