• Opis
  • 95.
Koszulka do ikony Chrystusa Pantokratora

Rosja, Moskwa, ok. 1863 r.
srebro p. 84, nimb złocony, m. 325 g, 32 x 28 cm

Cena wywoławcza: 1 500 zł
BEZ AUTORA