• Opis
  • 23.
Konstanty Brandel
1880 Warszawa - 1970 Paryż
Na chmurach, ok. 1913

akwaforta, akwatinta, sucha igła, 10 × 13 cm (odcisk płyty), 11,5 × 14,5 cm w świetle passe-partout
sygn. na płycie l. d.: Brandel poniżej ołówkiem: 23–25, poniżej pieczęć

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 100 - 1 300 zł
Cena wywoławcza: 700 zł
Konstanty Brandel
1880 Warszawa - 1970 Paryż