• Opis
  • 104.
Kolczyki

poł. XX w.
złoto p. 0,585, oprawa srebro, m. 3,53 g
2 szt. brylantów łącznie ok. 3,10 ct, P1-P2/N-O; dł. 2,8 cm

Cena wywoławcza: 28 000 zł