• Opis
  • 116.
Kolczyki

2 poł. XX w.
złoto pr. 0,585, m. 5,85 g
58 szt. brylantów, łącznie ok. 1,20 ct, SI-P1/M-N
2 szt. szafirów, łącznie ok. 0,50 ct

Cena wywoławcza: 4 000 zł
BEZ AUTORA