• Opis
  • 21.
Kieliszek

Polska, l. 1780–1830
szkło bezbarwne, rytowane, wys. 10,5 cm, śred. czaszy 5 cm

Stopa kwadratowa, płaska, trzon prosty, pełny, czasza owoidalna. Dekoracja czaszy rytowana: wokół brzuśca wić roślinna utworzona z liści i kwiatów
Por. niemal identyczny ornament w: K. Buczkowski, Dawne szkła artystyczne w Polsce, Kraków 1958, str. 138, rys. 28

Cena wywoławcza: 1 000 zł
BEZ AUTORA