• Opis
  • 18.
Kieliszek

Polska, l. 1780–1830
szkło bezbarwne, rytowane; wys. 11,8 cm, śred. czaszy 6,1 cm; stan zachowania: drobne wyszczerbienia krawędzi czaszy

Stopa kwadratowa, trzon ostrosłupowy fasetowany sześciobocznie, czasza gruszkowa w górnej części poszerzona. Dekoracja czaszy rytowana: wokół brzuśca krzaczki z kwiatami przedzielone lancetowatymi liśćmi, poniżej krawędzi pas utworzony z ukośnych kresek.
Por. podobny ornament z lat 1780 – 1830 w: K. Buczkowski, Dawne szkła artystyczne w Polsce, Kraków 1958, str. 138, rys. 28

Cena wywoławcza: 1 000 zł
BEZ AUTORA