• Opis
  • 53.
Kiejstut Bereźnicki
ur. 1935 Poznań
Martwa natura

olej, płótno, 73 × 73 cm
sygn. p. śr.: K. Bereźnicki

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 18 000 - 22 000 zł
Cena wywoławcza: 14 000 zł
Kiejstut Bereźnicki
ur. 1935 Poznań
Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni Stanisława Teisseyre`a. Od 1960 r. pracuje na tej uczelni, a od 1982 r. prowadzi własną pracownię malarstwa. Jest laureatem wielu nagród, m. in. Nagrody im. P. Potworowskiego. Maluje martwe natury, portrety, sceny religijne i rodzajowe, prowadząc nieustanny dialog z przeszłością; czerpie z doświadczeń holenderskich malarzy XVII wieku, oraz dawnego malarstwa gdańskiego. Artysta malujący przede wszystkim archaizowane martwe natury, często z elementami wanitatywnymi, sceny alegoryczne, biblijne i portrety o stonowanym kolorycie i metafizycznych korelacjach literackich.