• Opis
  • 104.
Kazimierz Ostrowski
1917 Berlin-1999 Gdynia
Port w Gdyni

tempera, gwasz, papier, 49 × 67 cm w świetle ramy
sygn. p. g.: K.OSTROWSKI
Opisywany i reprodukowany:
Wystawa morza w obrazach, Muzeum Narodowe w Gdańsku,
nr kat. 93, s. 141

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 4 000 - 7 000 zł
Cena wywoławcza: 2 800 zł
Kazimierz Ostrowski
1917 Berlin-1999 Gdynia