• Opis
  • 169.
Kazimierz Mikulski
1918 Kraków -1998 tamże
Kompozycja ? z cyklu ?Cień kota?, 1998 r.

tusz, tempera na podrysowaniu ołówkiem, papier, 41 × 28,5 cm w świetle passe-partout
na odwrocie napis odręczny: RYSUNEK, PAPIER. 42 × 30,5/TUSZ CZARNY, KOLOROWANY/1998 nie sygn./AM./48/17p

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 6 500 zł
Kazimierz Mikulski
1918 Kraków -1998 tamże