• Opis
  • 40.
Karol Kossak
1896 Lwów-1975 Ciechocinek
Wawel, 1923 r.

akwarela, brystol, 15 × 23,5 cm,
sygn. i dat. p. d.: K. Kossak 1923

Wystawiany:
Kossakowie. Wystawa czasowa przygotowana przez Muzeum Regionalne
w Stalowej Woli, eksponowana w Muzeum Okręgowym w Toruniu, 3.03–8.05.2016
Wystawiany i reprodukowany:
Kossakowie, Juliusz Kossak/Leon Kossak/Wojciech Kossak/Jerzy Kossak/Karol
Kossak; Państwowa Galeria Sztuki, 8 lipca– 2 października 2016 r, il. s. 175.
opisany s. 195

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 2 500 - 3 000 zł
Cena wywoławcza: 1 700 zł
Karol Kossak
1896 Lwów-1975 Ciechocinek