• Opis
  • 86.
Karol Frycz
1877 Cieszkowy ? 1963 Kraków
Michał Tarasiewicz z Anastazji Elizy Orzeszkowej, 1904 r.

litografia, papier, 31,5 × 14 cm w św. passe-partout sygn. na kamieniu p. d.: KF grafika z ?Teki Melpomeny?, Kraków 1904.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 350 zł
Karol Frycz
1877 Cieszkowy ? 1963 Kraków