• Opis
  • 293.
Kandelabr, Hanau (?), XIX/XX w.

srebro pr. 0,800, m. 1371 g
wys. 47 cm, 5-świecowy, trzon w formie
pełnoplastycznej postaci trytona

Cena wywoławcza: 6 500 zł
BEZ AUTORA