• Opis
  • 148.
Kamea w muszli, II poł. XX w.

złoto, pr. 0,500, m. 21,72 g

Cena wywoławcza: 4 000 zł