• Opis
  • 23.
Kajetan Sosnowski
1913 Wilno ? 1987 Warszawa
Obraz szyty czarny, z cyklu Układy Równowartościowe, 1982

bawełna barwiona, 130 x 100 cm, sygn. z tyłu na blejtramie: Kajetan Sosnowski 1982
Pochodzenie:
– kolekcja Gerarda Jürgena Bluma Kwiatkowskiego
– kolekcja prywatna, Polska

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 55 000 - 65 000 zł
Cena wywoławcza: 48 000 zł
Kajetan Sosnowski
1913 Wilno ? 1987 Warszawa