• Opis
  • 35.
Juliusz Narzyński
ur. 1934 r.
Którędy bądź pójdziesz, 2013

olej, płótno, 90 × 117 cm
sygn. l. d.: Juliusz Narzyński 013
na odwrocie napis autorski: Jul. Narzyński |1979 i 1997 |„Którędy bądź pójdziesz” [praca przemalowywana przez autora, napis na odwrocie pierwotny]

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 6 000 - 8 000 zł
Cena wywoławcza: 4 500 zł
Juliusz Narzyński
ur. 1934 r.