• Opis
  • 23.
Józef Chełmoński
1849 Boczki - 1914 Kuklówka Zarzeczna
Pejzaż nadrzeczny - szkic

akwarela, papier, 13 x 21 cm, dopisek l.d. ołówkiem: Stwierdzam autentyczność szkicu ojca mego śp. Józefa Chełmońskiego / z Chełmońskich Zu?

Cena wywoławcza: 7 500 zł
Józef Chełmoński
1849 Boczki - 1914 Kuklówka Zarzeczna
Jeden z najwybitniejszych malarzy polskich XIX wieku. Studia rozpoczął w Klasie Rysunku w Warszawie (lata 1867-1871) oraz w prywatnej pracowni W. Gersona. W latach 1871-1874 pobierał nauki w monachijskiej akademii u A. Strähubera i H. Anschütza. W Monachium związał się z polską kolonią artystyczną, skupioną wokół J. Brandta i M. Gierymskiego. Malował sceny rodzajowe, pędzące końskie zaprzęgi, krajobrazy. Oryginalność i egzotyka jego obrazów zapewniała mu powodzenie i liczne zamówienia. Podróżował do Włoch, a w latach 1872 i 1874-1875 odwiedzał Podole i Ukrainę. W 1887 r. wrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie, by w roku 1889 osiąść ostatecznie w Kulkówce. Kontakt z przyrodą wpłynął na odrodzenie twórczości artysty. Z tego okresu pochodzą nastrojowe, liryczne pejzaże, ożywione niekiedy motywem dzikiego ptactwa oraz sceny podkreślające związek człowieka z naturą.