• Opis
  • 78.
Józef Antoni Kamiński
1890 Wiedeń - 1947 Wrocław
Widok na katedrę Saint Severin w Paryżu, 1912 r.

pastel, papier, 60 x 45 cm w świetle passe-partout, sygn. i dat. l.d.: A. Kaminski/Paryż 1912

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 4 500 zł
Józef Antoni Kamiński
1890 Wiedeń - 1947 Wrocław
Studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera, w Wiedniu, Berlinie i Paryżu. W latach 1919 - 1930 mieszkał w Rzeszowie, gdzie pracował jako nauczyciel rysunku. Był tam animatorem amatorskiego ruchu teatralnego, utworzył Teatr Ludowy, współpracował z teatrem Reduta. W 1935 r. miał wystawę indywidualną w Rzeszowie. Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu. Był znakomitym weducistą i portrecistą, malarzem scen żołnierskich i wizerunków pięknych kobiet.