• Opis
  • 132.
Johann Ludwig Gottfried
1584-1633
Dantzig

Panorama Gdańska od północnego-zachodu, pochodząca z dzieła ?Inventarium Sueciae...?, wyd. Friedrich Hulsius, Frankfurt nad Menem, 1632 r.; jest to uproszczona kopia widoku Gdańska G. Brauna i F. Hogenberga; miedzioryt, wym. 7 x 12,9 cm (odcisk płyty); niewielkie naddarcia krawędzi

Cena wywoławcza: 200 zł
Johann Ludwig Gottfried
1584-1633