• Opis
  • 23.
Jerzy Tchórzewski
1928-1999
Mocne światła, 1982

akryl, olej, płótno, 41 × 27,5 cm
sygn. i dat. p. d.: J. Tchórzewski 82
na odwrocie autorski opis: J.Tchórzewski 82/?MOCNE ŚWIATŁA?/akryl-olej

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 10 000 - 14 000 zł
Cena wywoławcza: 8 500 zł
Jerzy Tchórzewski
1928-1999