• Opis
  • 5.
Jerzy Panek
1918 Tarnów-2001 Kraków
Biały koń, 1959

drzeworyt, papier, 65 x 49 cm odcisk klocka, sygn. u dołu: X.XXV . Biały koń I . Panek 1959

Reprodukowany: "Jerzy Panek, Werkverzeichnis der graphischen Arbeiten", oprac. Dieter Burkamp, 1995 Kerber Verlag, poz. 155
Inne odbitki w zbiorach: Tate Gallery, Londyn; Muzeum Narodowe w Warszawie; Muzeum Narodowe we Wrocławiu; Kolekcja Grafiki Albertina, Wiedeń

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 4 500 - 5 500 zł
Cena wywoławcza: 3 500 zł
Jerzy Panek
1918 Tarnów-2001 Kraków