• Opis
  • 39.
Jerzy Kałucki
ur. 1931, Lwów
Przebiegi XIX, 2012

akryl, płótno, 160 x 120 cm
sygnowany i datowany na odwrociu na blejtramie: Jerzy Kałucki 2012, opisany na płótnie: PRZEBIEGI XIX

Wystawiany: Jerzy Kałucki. Przebiegi, Galeria Starmach, Kraków, 5.03-30.04.2013
Lit.: Jerzy Kałucki. Przebiegi, katalog wystawy, Galeria Starmach, Kraków 2013
Pochodzenie: kolekcja prywatna, Polska

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 60 000 - 70 000 zł
Cena wywoławcza: 50 000 zł
Jerzy Kałucki
ur. 1931, Lwów