• Opis
  • 38.
Jerzy Duda-Gracz
1941 Częstochowa - 2004 Łagów
Obraz 1747 (Andenken von Lagow - 6), 1994

olej, płyta; 60 x 70 cm;
sygn. i dat. l. d.: DUDA GRACZ * 1747 / 94*;
na odwrocie autorska nalepka z opisem: OBRAZ 1747 / / ANDENKEN VON LAGOW-6 / OLEJ / 60 X 70 cm / DUDA GRACZ / 1944 / NR KATAL. AUTOR. 1747 / 1 WERNIKS XI ‘ 94.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 30 000 - 40 000 zł
Cena wywoławcza: 25 000 zł
Jerzy Duda-Gracz
1941 Częstochowa - 2004 Łagów