• Opis
  • 11.
Jerzy Duda-Gracz
1941 Częstochowa - 2004 Łagów
Miasto Barlinek - Romeo i Julia, 1995

olej, sklejka, 36 x 42 cm
sygn. p.d.: DUDA - GRACZ 1794/95, na odwrocu nalepka autorska z opisem pracy

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 36 000 - 40 000 zł
Cena wywoławcza: 32 000 zł
Jerzy Duda-Gracz
1941 Częstochowa - 2004 Łagów