• Opis
  • 53.
Stanisław Eleszkiewicz
1900 Czutowo k. Połtawy - 1963 Paryż
Jedzący arbuzy

olej, płyta, 61 × 80 cm
sygn. l. d.: Eleszkiewicz

„Potrafiłem wyrobić sobie styl bardzo osobisty i miałem wiele powodzenia. (…) W mych tematach poszukuję ekspresji, aż do ekspresji przedmiotów włącznie. Lubię np. przedstawiać w pejzażu o pochylonych domach człowieka biegnącego z zastawą na herbatę o wielkiej rozmaitości przedmiotów. Lub cukiernika z ogromnym ciastem w postaci wieży, kroczącego również w opustoszałym zupełnie mieście. Albo proboszcza idącego krokiem mało właściwym dla duchownego, sprzedawcę gazet, ludzi siedzących przy stołach lub pijaków (…). Muszę przyznać, że oddziaływały na mnie wpływy Goyi. Nie były to nigdy portrety z natury. W ogóle mój sposób malowania polegał na pracy z pamięci, na interpretowaniu.”
Stanisław Eleszkiewicz – szkic autobiograficzny [w:] Stanisław Eleszkiewicz 1900–1963. Paintings and Drawings. May 10-June 14, 1986, Brooklyn 1986 [kat. wyst.]

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 80 000 - 100 000 zł
Cena wywoławcza: 70 000 zł
Stanisław Eleszkiewicz
1900 Czutowo k. Połtawy - 1963 Paryż