• Opis
  • 11.
Jean Peské
1870 Gołta/Ukraina-1949 Le Mans
Compotier

olej, karton na płycie, 46 × 55 cm
sygn. l. d.: Peské
na odwrocie nalepka z wystawy z Villa le Fleur z opisem pracy
Wystawiany:
Villa La Fleur, Konstancin-Jeziorna

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 9 000 - 12 000 zł
Cena wywoławcza: 6 000 zł
Jean Peské
1870 Gołta/Ukraina-1949 Le Mans