• Opis
  • 103.
Jean Lambert-Rucki
1888 Kraków - 1967
Madonna z Dzieciątkiem

brąz patynowany, drewniana podstawa
wys. całkowita 29,5 cm sygn. z tyłu: LAMBERT-RUCKI
na spodzie drewnianej podstawki napis: CHERET/PARIS

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 10 000 - 14 000 zł
Cena wywoławcza: 6 000 zł
Jean Lambert-Rucki
1888 Kraków - 1967