• Opis
  • 87.
Jankiel Adler
1895 Tuszyn k. Łodzi - 1949 Aldbourne/Anglia
Martwa natura, l. 40.

gwasz, papier, 25 x 33 cm w świetle passe-partout
Pochodzenie: praca nabyta w latach 40. bezpośrednio od artysty. Wystawiana w The Leicester Galleries w Londynie, działającej w latach 1902 -1977.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 4 200 zł
Jankiel Adler
1895 Tuszyn k. Łodzi - 1949 Aldbourne/Anglia