• Opis
  • 22.
Jan Ziemski
1920 Kielce-1988 Lublin
Interferencje, 1967

technika własna, płyta, 50 × 70 cm
sygn. na odwrocie: JAN ZIEMSKI |1967 r; na odwrocie nalepka Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie z danymi obrazu

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 45 000 - 55 000 zł
Cena wywoławcza: 38 000 zł
Jan Ziemski
1920 Kielce-1988 Lublin