• Opis
  • 19.
Jan Tarasin
1926 Kalisz - 2009 Warszawa
Zapis, 1980

olej, płótno, 100 x 81 cm
sygn. p.d.: J.Tarasin 80 oraz na odwrocie: JAN TARASIN 1980 | "ZAPIS"
Wystawiany:
Jan Tarasin. Malarstwo i prace na papierze 2005 – 1959, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie 15.02 – 12.03 2006
Literatura:
Jan Tarasin. Malarstwo i prace na papierze 2005 – 1959, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2006. s. 39 (il.)

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 140 000 - 200 000 zł
Cena wywoławcza: 95 000 zł
Jan Tarasin
1926 Kalisz - 2009 Warszawa
W latach 1946?1951 studiował w krakowskiej akademii w pracowniach malarstwa Z. Radnickiego, W. Taranczewskiego i Z. Pronaszki, a także pracowniach grafiki A. Jurkiewicza i K. Strzednickiego. Debiutował w roku 1948 podczas I Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. Od roku 1962 należał do Grupy Krakowskiej. W latach 1963?1967 był wykładowcą Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Następnie przeniósł się do Warszawy, by w roku 1974 objąć pracownię malarstwa w tamtejszej akademii. W latach 1987?1990 był jej rektorem. Jest laureatem nagrody im. Jana Cybisa z roku 1984. Twórczość artysty stoi niejako na pograniczu sztuki przedstawieniowej i abstrakcji. Stopniowe upraszczanie form doprowadziło artystę do wypracowania systemu abstrakcyjnych znaków, które zastąpiły realne kształty. Pobyt w Chinach i Wietnamie w roku 1962 zaowocował cyklem prac z widocznymi wpływami wschodniej kaligrafii. W latach 1974?82 artysta zajmował się fotografią przetworzoną metodą serigrafii. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, miał też przeszło 20 prezentacji indywidualnych.