• Opis
  • 21.
Jan Rubczak
1884 Stanisławów - 1942 Auschwitz
Targ na kwiaty, przed 1934 r.

olej, płótno, 87,5 x 62 cm
sygn. p. d.: Rubczak
na odwrocie nalepka wystawowa z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z numerem 177 z opisem pracy oraz pieczęć składu materiałów malarskich "ISKRA & KARMAŃSKI" z Krakowa

Estymacja: 32 000 - 38 000 zł
Cena wywoławcza: 26 000 zł
Jan Rubczak
1884 Stanisławów - 1942 Auschwitz
W latach 1904-1911 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem J. Pankiewicza, następnie grafikę w Lipsku i w Académie Colarossi w Paryżu. Od 1917 r. prowadził w Paryżu własną szkołę graficzną. W 1924 r. wrócił do Krakowa. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich ?Sztuka?, a w 1925 r. współzałożycielem Cechu Artystów ?Jednoróg?. W latach 30-tych związany z krakowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym pełnił funkcje organizacyjne. Twórczość malarska Rubczaka była związana z francuskim postimpresjonizmem. Malował pejzaże, architekturę oraz martwe natury. Charakterystyczne w jego pejzażach są ujęcia perspektywiczne, wciągające wzrok widza daleko w głąb. Poddane regułom japonizującej estetyki obrazy zyskiwały walor dekoracyjności. Swobodny dukt pędzla uwalniał miejscami barwne plamy od dominacji konturów, a tektonika zsyntetyzowanych brył architektonicznych pozostawała niezachwiana.