• Opis
  • 43.
Jan Marcin Szancer
1902 Kraków-1973 Warszawa
Projekt ilustracji do bajki Złota gąska (3 i 4 strona)

gwasz, karton, 31,4 × 44 cm, na odwrocie adnotacja „złota gęś”

Projekt ilustracji do książki Jakuba i Wilhelma Grimm, Złota gąska, oprac. Zofii Szancerowej, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1967

Cena wywoławcza: 2 600 zł
Jan Marcin Szancer
1902 Kraków-1973 Warszawa