• Opis
  • 77.
Jan Marcin Szancer
1902 Kraków-1973 Warszawa
Portret dziewczyny, 1957 r.

ołówek, kredka, papier, 39,5 × 28,5 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: jms oraz zapiski długopisem p. d.: nieczytelnie/ Warsaw/June 1957
oraz p. g.: nieczytelnie

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 2 000 zł
Jan Marcin Szancer
1902 Kraków-1973 Warszawa