• Opis
  • 44.
Jan Marcin Szancer
1902 Kraków-1973 Warszawa
Pani Żandarmowa

akwarela, tusz, ołówek, papier, 35 × 25 cm
sygn. p. d.: jms.
w obrębie kompozycji autorskie opisy dotyczące stroju
Kostium przeznaczony był dla postaci Pani Żandarmowej granej przez Halinę Drohocką do spektaklu „Sędzia w potrzasku” w Teatrze Klasycznym w Warszawie (data premiery 28 maja 1959).

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 800 - 2 200 zł
Cena wywoławcza: 1 100 zł
Jan Marcin Szancer
1902 Kraków-1973 Warszawa