• Opis
  • 27.
Jan Marcin Szancer
1902 Kraków-1973 Warszawa
Dama (projekt kostiumu do spektaklu Moralność PaniDulskiej)

akwarela, tusz, ołówek, papier 35 × 25 cm
sygn. monogramem wiązanym w p. d.: jms
W obrębie kompozycji autorskie opisy
dot. stroju. Na odwrocie autorskie opisy długopisem:
Kostium przeznaczony do spektaklu „Moralność Pani Dulskiej”
w Teatrze Polskim w Warszawie (data premiery: 16.03.1962)

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 2 000 - 2 500 zł
Cena wywoławcza: 1 200 zł
Jan Marcin Szancer
1902 Kraków-1973 Warszawa