• Opis
  • 19.
Jan Konarski
1850-1918
Odpoczynek w lesie

olej, płyta malarska, 8 × 10 cm
sygn. u dołu: J.Konarski
na odwrocie nalepka z monachijskiej galerii Münchener Künstler z tytułem pracy i numerem 521

Estymacja: 13 000 - 15 000 zł
Cena wywoławcza: 9 500 zł
Jan Konarski
1850-1918
Artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku. Jego obrazy inspirowane były twórczością Alfreda Wierusza Kowalskiego, a przez niektórych badaczy nawet ów malarz Konarski był identyfikowany z tym znakomitym artystą. Być może malarz sygnujący swoje dzieła nazwiskiem ?J.Konarski? to Franciszek Bujakiewicz (ur.1856 ? zm.w latach I wojny światowej). Obrazy zagadkowego Konarskiego charakteryzują się niezwykłym realizmem w oddaniu dynamicznych przedstawień z życia polskiej wsi.