• Opis
  • 46.
Jan Jaworski-Brach
Roślina, 2017

olej, płótno, 200 x 150 cm, sygn. na odwrocie

Cena wywoławcza: 500 zł
Jan Jaworski-Brach
Absolwent ZPSP im. W. Gersona w Warszawie. Dyplom w pracowni reklamy wizualnej, pod kierunkiem dr. Wieniawy- Narkiewicza obronił na ocenę celującą z wyróżnieniem. Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych, głównie pokonkursowych i szkolnych. Jest doceniany na wielu konkursach,  zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Takich jak: „Artystyczne podwórko w historycznych granicach getta”, „Człowiek na obraz i podobieństwo Boga”, „Kocham Polskę, pejzaż ojczysty”, „Inspirowane wsią” etc. Uprawia rzeźbę, malarstwo, grafikę warsztatową, w swojej twórczości skupia się na portrecie, jednak nie jest to ścisłe kryterium, gdyż właściwie każda rzecz poruszająca może stać się tematem. Powołując się na słowa Pabla Picassa: „widać, że te obrazy za nim chodzą i on musi je malować ”(słowa te odnosiły się do Etienne Didiera). Jest to swoiste credo, imperatyw pracy.