• Opis
  • 81.
Jan Hrynkowski
1891 Żelechów k. Lwowa - 1971 Kraków
Martwa natura-tulipany, 1964 r.

olej, płótno, 46 x 55 cm, sygn.i dat.l.d.: j.hrynkowski/964. na odwrocie nalepka z Villi la Fleur w Konstancinie

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 12 000 - 14 000 zł
Cena wywoławcza: 9 000 zł
Jan Hrynkowski
1891 Żelechów k. Lwowa - 1971 Kraków
Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem S. Dębickiego, J. Pankiewicza, W. Weissa, K. Laszczki. Od 1919 r. współtworzył grupę Ekspresjonistów Polskich - Formistów. W latach 1921-22 studiował w Paryżu. W roku 1925 wraz z F. S. Kowarskim, W. Zawadowskim i J. Rubczakiem założył Cech Artystów Plastyków "Jednoróg" ? grupa ta podejmowała zagadnienia o profilu kolorystycznym. W okresie międzywojennym przebywał przez kilka lat we Francji, gdzie zajmowało go głównie malowanie pejzaży. Po wojnie pracował w charakterze scenografa w teatrach w Katowicach oraz Sosnowcu.