• Opis
  • 42.
Jan Berdyszak
1934 Zawory – 2014 Poznań
Kompozycja, 1979-1980 r.

akryl, deska, 12 x 43 cm
sygn. i opisany na odwrociu: AKRYL | werniks olejny JAN | BER | DYSZ | AK | 1979-1980 oraz dedykacja autorska

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 12 000 - 14 000 zł
Cena wywoławcza: 9 000 zł
Jan Berdyszak
1934 Zawory – 2014 Poznań