Jak kupić

Sopocki Dom Aukcyjny prowadzi zarówno sprzedaż galeryjną, jak i organizuje aukcje.

 

Sprzedaż galeryjna

 

Dzieła sztuki i antyki można zakupić w naszych galeriach w Sopocie, Gdańsku, Warszawie i Krakowie, a także za pośrednictwem naszej Galerii Online. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto (z podatkiem VAT). Na życzenie klienta Sopocki Dom Aukcyjny wystawia faktury VAT marża.

 

Aukcje dzieł sztuki

Aukcje organizowane przez Sopocki Dom Aukcyjny odbywają się w naszych galeriach w Sopocie, Warszawie i Krakowie. Można w nich wziąć udział osobiście, telefonicznie oraz składając zlecenie stałe. Każdy licytujący jest zobowiązany do wypełnienia karty licytacyjnej, na podstawie której wydawany jest numer aukcyjny przed rozpoczęciem aukcji. Dane personalne kupującego pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu Aukcyjnego i nie są nigdzie udostępniane. Podpisując kartę licytacyjną potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Aukcji.  Sopocki Dom Aukcyjny nie pobiera wadium za udział w aukcji i wstęp na salę.

 

Chcąc licytować przez telefon, kupujący wypełnia zlecenie licytacji, na którym zaznacza interesujące go pozycje oraz podaje swoje dane kontaktowe. W trakcie trwania licytacji nasz pracownik na bieżąco informuje licytującego o kwotach, które padają na sali oraz licytuje w jego imieniu.

 

Osoby zainteresowane kupnem prac na aukcji mogą złożyć także zlecenie stałe, określając, do jakiej sumy chcą licytować konkretną pozycję. W tym przypadku także trzeba wypełnić zlecenie licytacji.  

 

Podczas aukcji przedmioty licytowane są w kolejności podanej w katalogu. W przypadku dużej liczby obiektów, aukcjoner może zdecydować o przeprowadzeniu licytacji w systemie wiedeńskim (licytacja jedynie zadeklarowanych z góry obiektów), o czym powiadamia uczestników przed rozpoczęciem aukcji. Przed licytacją aukcjoner informuje również o progach postąpień.

 

Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Sopockim Domem Aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

 

Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny wystawia faktury VAT marża.

 

Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.