• Opis
  • 9.
Jadwiga Naimska-Tetmajer
1891 Kraków ? 1973 Londyn
Pejzaż wiejski

olej, płótno naklejone na tekturę, 24,5 x 34 cm
sygn. p. d.: J. Tetmajer

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 400 zł
Jadwiga Naimska-Tetmajer
1891 Kraków ? 1973 Londyn
Naukę malarstwa, zapoczątkowaną pod okiem swego ojca W. Tetmajera, kontynuowała w prywatnej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej w Krakowie. W roku 1919 odbyła wraz z ojcem podróż do Paryża. Wystawiała m.in. w krakowskim TPSP, w roku 1930 brała udział w I Wystawie Artystek Polskich w Muzeum Miejskim w Bydgoszczy. Artystka malowała głównie pejzaże, utrzymane w jasnej, pogodnej kolorystyce, ponadto sceny rodzajowe, często ilustrujące życie w podkrakowskiej wsi.