• Opis
  • 113.
Jacek Sroka
ur. 1957 Kraków
Przygoda w przestworzach, 2017

olej, płótno, 70 × 100 cm
sygn. p. d.: SROKA 2017
na odwrocie autorski opis: JACEK/SROKA (po lewej) oraz 2SK32/2017/PRZYGODA-/W PRZESTWORZACH (po prawej)

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 14 000 - 18 000 zł
Cena wywoławcza: 9 500 zł
Jacek Sroka
ur. 1957 Kraków
Studiował na ASP w Krakowie w pracowni miedziorytu u M. Wejmana oraz malarstwa u J. Świderskiego. W latach 1981-89 pracował jako asystent w macierzystej uczelni. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek. Laureat wielu nagród i wyróżnień m.in. na Biennale Grafiki w Mulhouse (1984), Grand Prix na Biennale Grafiki w Seulu (1988), Nagrody im. I.Trybowskiego na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (1994 ). W 2001 roku został laureatem Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza przyznawanej za najciekawszą wystawę indywidualną prezentowaną w Krakowie. Dzieła Sroki znajdują się w licznych polskich kolekcjach publicznych, a za granicą jego grafiki mają w swych zbiorach m.in. British Museum (Londyn), Graphische Sammlung Albertina (Wiedeń), Biblioth?que Nationale (Paryż), Museum Prefectoral (Kumamoto, Japonia), Metropolitan Museum of Art (Nowy Jork) czy National Gallery of Art (Waszyngton). W 2008 roku odbyła się retrospektywna wystawa obrazów i grafik artysty w Muzeum Narodowym w Krakowie. W swoich pracach Sroka łączy tradycje tzw. szkoły krakowskiej, z jej skłonnością do metafory i groteski, z elementami ekspresjonizmu, dzięki czemu pozostaje jednym z najciekawszych współczesnych artystów polskich.