• Opis
  • 27.
Jacek Sienicki
1928 Warszawa - 2000 tamże
Okno, 1981

olej, płótno, 116 × 89 cm
sygn. i datowany p. d.: 7 XI 81 J.S. oraz na blejtramie: Jacek Sienicki „Okno” 1981
Wystawiany:
Sztuka współczesna z kolekcji Wojciecha Fibaka, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, 23.06–26.08. 2018
Literatura:
Sztuka współczesna z kolekcji Wojciecha Fibaka, Bydgoszcz 2018, s. 207 (il.)

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 60 000 - 70 000 zł
Cena wywoławcza: 46 000 zł
Jacek Sienicki
1928 Warszawa - 2000 tamże