• Opis
  • 174.
Igor Mitoraj
1944 Oederan ? 2014 Paryż
Medal Articulations, 1983–84

brąz, śr. 9 cm
sygn.: MITORAJ
na odwrocie numer: I 171/500
oraz stempel z napisem w otoku: EXPERIMENTATION MULTICENTRIQUE PFIZER 83–84,
dołączony certyfikat ARTCURiAL z podpisem artysty oryginalne etui ARTCURiAL.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 100 zł
Igor Mitoraj
1944 Oederan ? 2014 Paryż