• Opis
  • 116.
Igor Mitoraj
1944 Oederan ? 2014 Paryż
Medal Articulations, 1983–1984

brąz, śred. 9 cm, sygn.: MITORAJ, na odwrocie numer: D251/500 oraz stempel z napisem w otoku: EXPERIMENTATION MULTICENTRIQUE PFIZER 83–84; dołączony certyfikat ARTCURiAL z podpisem artysty; oryginalne etui ARTCURiAL. śred. 9 cm

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 950 zł
Igor Mitoraj
1944 Oederan ? 2014 Paryż