• Opis
  • 68.
I. Nowakowska Acedańska
1906 Lwów – 1983 Gliwice
Gliwice, kościół Wszystkich Świętych od ul. Wieczorka, 1970 r.

akwarela, papier, 42,5 × 30 cm w św. passe-partout
sygn. i dat. p. d.: I. NOWAKOWSKA/ 1970-ACEDAŃSKA oraz l. d.: GLIWICE KOŚĆ. W. ŚW. OD UL. WIECZORKA

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 200 - 1 800 zł
Cena wywoławcza: 650 zł
I. Nowakowska Acedańska
1906 Lwów – 1983 Gliwice